Inštitút pre verejné otázky
Baštová 5
811 03 Bratislava
Slovenská republika
ipa@ivo.sk