30 najdôležitejších pojmov

Základné pojmy súvisiace s občianskym spolunažívaním. Nové spracovanie odráža aktuálnu situáciu. Určené pre študentov.

Aktuálny výskum

V rámci projektu sa uskutočnil prieskum názorov mladých ľudí na Slovensku na rôzne témy spoločenského a politického života.

Videá – názory študentov

Navštevujeme stredné školy a diskutujeme, mladí ľudia zdieľajú svoje názory na aktuálne spoločenské témy. Pozrite si nové videá.

NAJNOVŠIE VIDEÁ

Prínos demokracie je najmä osobná sloboda

Máme rôzne názory, máme právo vyjadriť ho a obhajovať ho

Ako vidia mladí ľudia slobodu názoru a slobodu rozhodovania

Demokracia je niečo, čo treba stále budovať

Názory študentov na demokraciu a občianske spolunažívanie – naše skúsenosti z diskusií na školách

V demokracii rozhodujú ľudia a nie jeden človek

Voľné hranice ako najväčší rozdiel života v slobode a v neslobode

Rovnosť ako kľúčový princíp občianskeho spolunažívania

Publikácie a články

„Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie“ je edukatívna príručka určená pre mladých ľudí. Obsahuje 30 vybraných pojmov súvisiacich s občianskym spolunažívaním.

Publikácia analyzuje a sumarizuje výsledky reprezentatívneho prieskumu názorov mladých ľudí z júna 2019. Výsledky prieskumu sú pri interpretácii porovnávané aj s výsledkami iných výskumov, či už mladých ľudí alebo dospelej populácie.

Výber článkov z printových a elektronických médií z výstupov projektu občianskom spolunažívaní.

Ostatné publikácie Inštitútu pre verejné otázky s témami občianskeho spolunažívania, výskumu názorov mládeže, extrémizmu a digitálnej gramotnosti mládeže.