Názory študentov zo Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave


Ako mladí vnímajú demokraciu? V prvej časti série videí zo škôl odpovedajú študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave.


Všetky videá zo škôl

1. Názory mladých na demokraciu a aktuálne výzvy v spoločnosti
Stredná priemyselná škola strojnícka na Fajnorovom nábreží v Bratislave

2. Demokracia, jej pozitíva a negatíva a spolunažívanie v spoločnosti
Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Hálovej v Bratislave

3. Ako sa má zlepšiť demokracia a spolunažívanie v spoločnosti?
Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej v Bratislave

4. Demokracia, súčasné médiá a výhody slobodného trhu
Stredná odborná škola informačných technológií v Bratislave

5. Sloboda ako hlavná výhoda demokracie
Súkromná stredná škola automobilová Duálna akadémia v Bratislave

6. Demokracia je najmä sloboda
Gymnázium Bilíkova v Bratislave

7. Ako vidia študenti diskusie na školách
Súkromná stredná odborná škola HOST v Bratislave

8. Prínosom demokracie je najmä sloboda
Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave

9. Voľné hranice ako najväčší rozdiel života v slobode a v neslobode
Stredná odborná škola podnikania na Strečnianskej ulici v Bratislave

10. V demokracii rozhodujú ľudia a nie jeden človek
Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby v Bratislave

11. Demokracia je niečo, čo treba stále budovať
Gymnázium Matky Alexie v Bratislave

12. Máme rôzne názory, máme právo vyjadriť ho a obhajovať ho
1. súkromné gymnázium v Bratislave

13. Ako vidia mladí ľudia slobodu názoru a slobodu rozhodovania
Gymnázium sv. Uršule v Bratislave