Videá zo škôl – názory mladých ľudí na demokraciu

 

 

Videokomentáre expertov IVO a spolupracovníkov

 

 

VŠETKY VIDEÁ

Prínos demokracie je najmä osobná sloboda

Máme rôzne názory, máme právo vyjadriť ho a obhajovať ho

Ako vidia mladí ľudia slobodu názoru a slobodu rozhodovania

Demokracia je niečo, čo treba stále budovať

Názory študentov na demokraciu a občianske spolunažívanie – naše skúsenosti z diskusií na školách

V demokracii rozhodujú ľudia a nie jeden človek

Voľné hranice ako najväčší rozdiel života v slobode a v neslobode

Rovnosť ako kľúčový princíp občianskeho spolunažívania

Experti IVO diskutujú s mladými na stredných školách

Z diskusií so študentmi v rámci projektu o občianskom spolunažívaní

Demokracia je sloboda

Konšpiračné teórie. Pôvod, podstata a dôsledky

Sloboda ako hlavná výhoda demokracie

Demokracia, súčasné médiá a výhody slobodného trhu

Ako sa má zlepšiť demokracia a spolunažívanie v spoločnosti?

Demokracia, jej pozitíva a negatíva a spolunažívanie v spoločnosti

Názory mladých na demokraciu a aktuálne výzvy v spoločnosti

O novej edukatívnej príručke pre študentov

Výskum názorov mládeže na občianske spolunažívanie – ďalšie zistenia

Výskum názorov mládeže na občianske spolunažívanie – základné zistenia

O projekte Výchova mladých k občianskemu spolunažívaniu