Rovnosť ako kľúčový princíp občianskeho spolunažívania. Grigorij Mesežnikov vo videokomentári IVO.


Všetky expertné videoblogy

8. Názory študentov na demokraciu a občianske spolunažívanie – naše skúsenosti z diskusií na školách
Jakub Kratochvíl v rozhovore s Grigorijom Mesežnikovom.

7. Rovnosť ako kľúčový princíp občianskeho spolunažívania
Grigorij Mesežnikov vo videokomentári IVO.

6. Experti IVO diskutujú s mladými na stredných školách
Opýtali sme sa spolupracujúcej lektory Evy Lavríkovej na diskusie v rámci projektu o občianskom spolunažívaní.

5. Konšpiračné teórie: pôvod, podstata a dôsledky
Grigorij Mesežnikov vo videokomentári Inštitútu pre verejné otázky.

4. O novej edukatívnej príručke pre študentov
Autor publikácie Grigorij Mesežnikov v rozhovore s autorom ilustračných ikon Matejom Koledzaiom.

3. Občianske spolunažívanie očami mladých
Zora Bútorová komentuje vybrané výsledky reprezentatívneho prieskumu mladých ľudí vo veku 15-19 rokov.

2. Výskum názorov mládeže na občianske spolunažívanie – základné zistenia
Oľga Gyárfášová o tom, čo si mladí ľudia myslia o demokracii, čo si myslia o politike a čo očakávajú od svojej budúcnosti. 

1. Predstavenie projektu o občianskom spolunažívaní
Grigorij Mesežnikov a Ján Bartoš o projekte Výchova mladých k občianskemu spolunažívaniu