Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave


V demokracii máme voľnosť prejaviť svoj názor a nemusíme sa podriaďovať sa tak, ako kedysi. Hovoria študenti strednej odbornej školy polygrafickej v Bratislave.