Základné informácie

Týchto 30 pojmov približujú mladým čitateľom a čitateľkám širšie spoločensko-politické, historické a ideové súvislosti občianskeho spolunažívania. Všetky uvedené heslá boli spracované v roku 2019 a ich obsah odráža aktuálnu spoločensko-politickú situáciu.

Heslár obsahujúci 30 pojmov má tri ekvivalentné podoby:

  • Tlačená publikácia, ktorú dostanú študenti počas diskusií na školách
  • Elektronická verzia tlačenej publikácie vo formáte pdf, voľne šíriteľná
  • Pojmy z heslára dostupné on-line na stránke spolunazivanie.sk

Obsah hesiel je rovnaký vo všetkých troch výstupoch.

Veríme, že informácie obsiahnuté v heslári pomôžu čitateľkám a čitateľom lepšie si uvedomiť prednosti života v spoločnosti založenej na občianskom zmieri, vzájomnej úcte, tolerancii, spolupráci a solidarite.

Ako citovať

Jednotlivé heslo:
[názov hesla]. In: Mesežnikov, G.: Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2019.
Alebo podľa ekvivalentne podľa iných citačných štandardov alebo noriem.

Ako celok:
Mesežnikov, G.: Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky 2019.
Alebo podľa ekvivalentne podľa iných citačných štandardov alebo noriem.

Údaje o publikácii

Názov publikácie: Spolu, či proti sebe? Čo ovplyvňuje naše spolužitie
Autor a editor: Grigorij Mesežnikov
Odborná spolupráca a jazyková redakcia: Zora Bútorová
Ikony: Matej Koledzai
Vydavateľ: Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2019
ISBN: 978-80-89345-76-2 (2 vyd., brož.)
Ostatné údaje týkajúce sa tlačenej/pdf verzie publikácie (ilustrácie, lay-out, obálka a i.) sa nachádzajú v tiráži na poslednej strane.